CHEMOLAN PF

Opis produktu
Dwuskładnikowa, poliuretanowa  masa  klejąca  mająca  zastosowanie jako spoiwo przy produkcji filtrów

Czas życia
W przybliżeniu 35 - 45 minut w temperaturze 20°C. Czas życia może być skrócony poprzez podwyższenie temperatury lub dodanie katalizatora. Utwardzanie będzie dłuższe w niższych temperaturach. W czasie wiązania  temperatura nie może spaść poniżej 10°C.

Aplikacja
Temperatura powietrza i gruntu powinna utrzymywać się w zakresie 10 - 25°C. Podłoże musi być suche oraz wolne od kurzu i tłuszczów.  Składnik poliolowy należy dobrze wymieszać przed użyciem. Poliol i izocyjanian są następnie mieszane razem przez co najmniej dwie minuty we właściwym stosunku. Materiał jest wtedy gotowy do stosowania.

 

Techniczny opis komponentów
Typowe właściwości w 20°C Składnik A
CHEMOLAN PF A
Składnik B – izocyjanian
CHEMOLAN PF B  Klej
Gęstość [g/cm3] 1,45 – 1,65 1.2
Lepkość [mPa*s] 3400 - 3600 200
Stosunek mieszania 100 18      wagowo
Kolor beżowy  

 

Typowe właściwości spoiny
Twardość A 75±5 Sh
Wytrzymałość na rozciąganie 4,5 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu 50 %