CHEMOPUR FLEX

Chemopur Flex jest dwuskładnikowym silikatowym systemem klejąco-uszczelniającym, którego składnik A tj.Chemopur Flex – SKŁADNIK A, jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B, tj. Chemopur Flex – SKŁADNIK B, jest mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami. Chemopur Flex powstaje  po zmieszaniu  ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B.

W wyniku przebiegu reakcji chemicznych powstaje produkt utwardzony.

Chemopur Flex jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach (pomieszczeniach) o stopniu zagrożenia wybuchem „a”, „b” i „c”.

 Chemopur Flex znajduje zastosowanie do: stabilizacji i konsolidacji górotworu, uszczelniania spękanego górotworu w otoczeniu tam, wykonywania powłok izolacyjnych w wyrobiskach górniczych, uszczelniania zrobów, odcinania wycieków wodnych oraz na powierzchni do uszczelniania spękanych konstrukcji budowlanych.

Chemopur Flex charakteryzuje się zdolnością do przylegania do wszystkich typów skał i węgli, a także do innych materiałów (np.: beton, drewno, stal, tkanina podsadzkowa i wentylacyjna, itp).

Chemopur Flexjest produktem trudnopalnym, samogasnącym – łączny czas palenia i żarzenia uzyskany w teście palności metodą płomieniową wynosi poniżej 5 sekund.

Chemopur Flex jest produktem antyelektrostatycznym – wartość rezystancji powierzchniowej, skrośnej i między punktami wynosi w każdym przypadku poniżej 109Ω.

Podstawowa  charakterystyka  składników  Chemopur Flex

Parametr techniczny

Jednostka

Chemopur Flex – SKŁADNIK A

Chemopur Flex – SKŁADNIK B

Wygląd zewnętrzny w 25°C

-

bezbarwna lepka ciecz

ciemnobrązowa lepka ciecz

Gęstość w 25°C

g/cm3

1,4÷1,5

1,19÷1,25

Lepkość w 25°C

mPa·s

50÷250

150÷450

Podstawowa  charakterystyka  procesu  otrzymywania  Chemopur Flex - warunki  laboratoryjne

Parametr techniczny

Jednostka

Wartość

Temperatura składników systemu

°C

25

Czas początku reakcji

s

15÷25

Czas końca reakcji

s

50÷140

Temperatura reakcji

°C

100 ÷ 110

Parametry  produktu  utwardzonego

Parametr

Jednostka

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

11÷16

Wytrzymałość na zginanie

MPa

3÷5

Rezystancja Powierzchniowa

Ω

<109