Dofinansowanie

Programy Unii Europejkiej realizowane przez spółkę INTERCHEMOL

19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

1.5.1 A Wsparcie innowacyjności procesowej i produktowej MŚP

1.4.1 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

1.4.1 B.a.b. Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych
modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

1.4.1 Bc Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych
modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne

1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw"
 
Rozwijanie działalności eksportowej Interchemol S.A. w kontekście sprzedaży systemów do wytwarzania nawierzchni sportowych oraz klejów na rynkach zagranicznych