Inicjatywa LEADER – wsparcie dla rozwoju lokalnego

Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji poliuretanowych środków wiążących. Z ogromną dumą wspieramy rozwoju lokalnego poprzez inicjatywę LEADER. Rozumiemy, jak ważne jest inwestowanie w lokalne społeczności, dlatego aktywnie uczestniczymy w projektach mających na celu poprawę jakości życia i warunków pracy w regionie. Nasze produkty, takie jak Chemolan XW czy nawierzchnie poliuretanowe na place zabaw, są wykorzystywane w różnych sektorach, co przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności lokalnej gospodarki. Jesteśmy przekonani, że poprzez działania w ramach inicjatywy LEADER przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju naszego regionu. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą przyczynić się do rozwoju lokalnego.

 

opis inicjatywy Leader