ELASTOMER TSP

OPIS:
Jest to trójskładnikowy system poliuretanowy na bazie MDI, wykorzystywany do produkcji elastomerów w zakresie twardości od 65 do 95 ShA.

ZASTOSOWANIE:
Dla różnych twardości otrzymywanego tworzywa przewidziane są odpowiednie zestawy komponentów. System jest przewidziany do otrzymywania elstomerów lanych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Prepolimer wstępny:
Wygląd: lepka opalizująca ciecz jasnosłomkowa lub bursztynowa %NCO: 16,4 - 16,8
Lepkość: 23 –33 PUAZA W 25°C
Poliol:
Wygląd: BIAŁY, W 20°C CIAŁO STAŁE
Lepkość: 25 – 35 PUAZA w 40°C
Utwardzacz:
Wygląd: bezbarwna ciecz poniżej 20°C ciało stałe
Lepkość: 250 mPa*s w 25°C