CHEMAL PE 3 AB

chemal-pe3ab

Chemal PE3AB Klej to dwuskładnikowy, klej poliuretanowy znajdujący  zastosowanie jako spoiwo przy montażu sztucznej trawy zarówno w obiektach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Wstępne utwardzenie osiągane jest po około 12 godzinach. Wyższa temperatura lub dodanie katalizatora skróci czas utwardzania.

 

Aplikacja

Temperatura powietrza i gruntu powinna utrzymywać się w zakresie 10 - 25°C. Podłoże  musi być suche oraz wolne od kurzu i tłuszczów.  Składnik poliolowy należy dobrze wymieszać przed użyciem. Poliol i izocyjanian są następnie mieszane razem przez co najmniej dwie minuty we właściwym stosunku w odpowiednim mieszalniku. Zalecane jest przelanie mieszaniny do kolejnego pojemnika celem końcowego mieszania. Procedura ta pozwala uniknąć ryzyka występowania na powierzchni miejsc klejących się z powodu niedokładnego wymieszania składników. Materiał jest wtedy gotowy do stosowania.

 

Zużycie materiału

0,7 - 1,0 kg/m2. Dokładna ilość zależy od rodzaju podłoża  oraz  sposobu  i  ilości  nakładania.

 

Opakowania

Zestaw   20kg   - składnik A w puszce  15,8 kg  i składnik B w puszce  4,2 kg.