CHEMAL PE 3 1K

chemal-pe3-1k

Chemal PE3 1K to jednoskładnikowy, klej poliuretanowy znajdujący zastosowanie jako spoiwo przy montażu sztucznej trawy zarówno w obiektach wewnętrznych jak i zewnętrznych. Utwardzenie kleju następuje poprzez kontakt z wilgocią zawartą w otoczeniu.  Wstępne utwardzenie osiągane jest po około 16 godzinach.  Skrócenie czasu utwardzania możemy uzyskać poprzez dodatkowe zroszenie wykonanej spoiny wodą


Aplikacja

Temperatura powietrza i gruntu powinna utrzymywać się w zakresie 10 - 25°C. Podłoże musi być suche oraz wolne od kurzu i tłuszczów. Po otwarciu pojemnika klej należy uśrednić poprzez wymieszanie mieszadłem mechanicznym. Wstępnie przygotowany komponent nanosimy na jedną z klejonych powierzchni. W przypadku niskiej wilgotności otoczenia zalecamy zroszenie spoiny za pomocą wody w aerozolu (spryskiwacz ręczny)

 

Zużycie materiału

0,6 - 1,0 kg/m2. Dokładna ilość zależy od rodzaju podłoża oraz sposobu i ilości nakładania.

 

Opakowania

Puszka metalowa 20,0 kg