CHEMOLAN B6

OPIS:
Chemolan B-6 jest wodoodpornym, jednoskadnikowym klejem poliuretanowym, utwardzanym wilgocią z powietrza.

ZASTOSOWANIE:
Chemolan B-6 ze względu na umiarkowaną lepkość doskonale miesza się z granulatem gumowym i EPDM oraz tworzy mocną i elastyczną spoinę po związaniu. Cechy te czynią go doskonałym lepiszczem do w/w granulatów zarówno w procesie łączenia na gorąco i na zimno.

WŁAŚCIWOŚCI:
Gęstość w 25°C [g/cm3]- 1,1 - 1,2;
Lepkość w 25°C [mPa*s] - 3000 - 3200;
Czas reakcji (w zależności od warunków klejenia) - od kilku minut do kilku godzin.