CHEMOLAN B6 UV STAB

chemolan-b6-uv-stab

OPIS:

Chemolan B6 UV STB jest prepolimerem poliuretanowym opartym na bazie izocyjanianów alifatycznych, cieczą o jasnosłomkowej barwie.

 

ZASTOSOWANIE:

Stosowany jest jako jedno-komponentowe , odporne na UV lepiszcze do sklejania żwirów i kruszyw dekoracyjnych. Główne zastosowanie to sklejanie mieszanek z kruszyw i żwirów stosowanych jako opaski wokół drzew i budynków oraz wypełnianie przestrzeni między płytami chodnikowymi itp. Może być wykorzystywany do łączenia granulatów SBR i EPDM.

 

WŁASNOŚCI

Lepkość w 25oC – 2500 – 3500 mPa*s


wygląd przyklejonych kamyczków