GÓROSIL AS

Górosil AS jest dwuskładnikowym klejem organiczno - mineralnym, którego składnik A tj. Górosil AS – SKŁADNIK A, jest mieszaniną krzemianów sodu i środków pomocniczych, a składnik B, tj. Górosil AS – SKŁADNIK B, jest  mieszaniną diizocyjanianu difenylometanu (MDI), izomerów i homologów z niereaktywnymi rozcieńczalnikami.  Górosil AS powstaje po zmieszaniu ze sobą w stosunku objętościowym 1:1 składników A i B. W wyniku przebiegu reakcji chemicznych powstaje produkt utwardzony.

Górosil AS jest przeznaczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych niemetanowych i metanowych, w wyrobiskach (pomieszczeniach) o stopniu zagrożenia wybuchem „a”, „b” i „c”.

Górosil AS znajduje zastosowanie do: iniekcyjnego wzmacniania i stabilizacji słabych lub spękanych stropów, spągów i ociosów, calizny węglowej, czoła drążonych wyrobisk, iniekcyjnego lub natryskowego uszczelniania komór i wyrobisk górniczych poziomych i pionowych, iniekcyjnego odcinania wycieków wodnych oraz na powierzchni do  iniekcyjnego wzmacniania skarp ziemnych i wykopów a także do uszczelniania spękanych konstrukcji budowlanych.

Górosil AS charakteryzuje się zdolnością do przylegania do wszystkich typów skał i węgli, a także do innych materiałów (np.: beton, drewno, stal, tkanina podsadzkowa i wentylacyjna, itp).

Górosil ASjest produktem trudnopalnym, samogasnącym – łączny czas palenia i żarzenia uzyskany w teście palności metodą płomieniową wynosi poniżej 5 sekund.

Górosil AS jest produktem antyelektrostatycznym – wartość rezystancji powierzchniowej, skrośnej i między punktami wynosi w każdym przypadku poniżej 109Ω.

Podstawowa  charakterystyka  składników 

Parametr techniczny

Jednostka

Górosil AS – SKŁADNIK A

Górosil AS – SKŁADNIK B

Wygląd zewnętrzny w 25°C

-

bezbarwna lepka ciecz

ciemnobrązowa lepka ciecz

Gęstość w 25°C

g/cm3

1,4÷1,5

1,17÷1,25

Lepkość w 25°C

mPa·s

50÷250

150÷450

Podstawowa  charakterystyka  procesu  otrzymywania  kleju  Górosil AS - warunki  laboratoryjne

Parametr techniczny

Jednostka

Wartość

Temperatura składników kleju

°C

25

Czas początku reakcji

s

20÷40

Czas końca reakcji

s

50÷120

Temperatura reakcji

°C

100 ÷ 110

Parametry  produktu  utwardzonego

Parametr

Jednostka

Wartość

Wytrzymałość na ściskanie

MPa

30÷35

Wytrzymałość na zginanie

MPa

10÷12

Rezystancja Powierzchniowa

Ω

<109