CHEMOLAN M

OPIS:
Chemolan M jest prepolimerem na bazie polieteru oraz TDI. Charakteryzuje się niską zawartością wolnego TDI. Po utwardzeniu MBCA daje tworzywo o dosknałych parametrach mechanicznych i twardości ok. 90 Sh A.

ZASTOSOWANIE:
Elastomery otrzymane na bazie Chemolanu M znajdują zastosowanie przy produkcji różnego rodzaju wałków dla przemysłu tekstylnego i ciężkiego, elementów tocznych, sit dla przemysłu górniczego itp.

WŁAŚCIWOŚCI:
Dla utwardzonego tworzywa:
Twardość, Shore A - 75-85;
Rozciąganie - powyżej 20 MPa;
Wydłużenie - 300%.