CHEMOLAN MP-FW.Z

OPIS SYSTEMU
Dwuskładnikowy system poliuretanowy – elastomer mikroporowaty wykorzystywany przy produkcji elementów filtrów.

 

WŁASNOŚCI SKŁADNIKÓW

SKŁADNIK IZOCYJANIANOWY:

Wygląd:                      ciecz  o brązowej barwie

Lepkość:                      100 mPa*s

Gęstość:                      1,21 g/cm3

SKŁADNIK POLIOLOWY:

Wygląd:                      barwna ciecz o charakterystycznym zapachu

Lepkość:                      2500 mPa*s

Gęstośc:                      1,41 g/cm3

 

STOSUNKI MIESZANIA

Składniki należy mieszać w zadanej proporcji:

SKŁADNIK POLIOLOWY :  SKŁADNIK IZOCYJANIANOWY
100 cz.w.            :                    20 cz.w.

Powyższe wartości wyrażone są w częściach wagowych i powinny być zmieszane z dokładnością ±1%.

PROCES TECHNOLOGICZNY
Optymalne temperatury składników wynoszą:

Składnik poliolowy                 ~ 20oC

Składnik izocyjanianowy        ~ 20oC

Wymieszane składniki powinny być odlane do przygotowanych ogrzanych form.

Czas żelowania                         ~ 35 – 50 sec w temp. 20oC

Czas wyjęcia z formy               ~ 5,5 – 15 min w temp. 20oC

Gęstość otrzymanej pianki        ~ 350 – 400 kg/m3

Twardość                                  ~ 28 – 35o ShA

Wzrost                                      ~ 150%

Kolor                                         na życzenie klienta (standard – oranż/czarny)