ELASTOMER NA BAZIE TDI

Prepolimery służące do odlewania elastomerów na gorąco na bazie izocyjanianu TDI oraz polieterów lub poliestrów.