Klej CHEMOLAN B6 UV STAB

CHEMOLAN B6 UV STAB

 

OPIS:
Chemolan B6 UV STB jest prepolimerem poliuretanowym opartym na bazie izocyjanianów alifatycznych, cieczą o jasnosłomkowej barwie.

 

ZASTOSOWANIE:
Stosowany jest jako jedno-komponentowe , odporne na UV lepiszcze do sklejania żwirów i kruszyw dekoracyjnych. Główne zastosowanie to sklejanie mieszanek z kruszyw i żwirów stosowanych jako opaski wokół drzew i budynków oraz wypełnianie przestrzeni między płytami chodnikowymi itp. Może być wykorzystywany do łączenia granulatów SBR i EPDM.

 

WŁASNOŚCI
Lepkość w 25oC – 2500 – 3500 mPa*s

 

CHEMOLAN B6 UV STAB 2