CHEMOLAN B45SP+

OPIS:
Chemolan B wersja 45 sp+ jest wodoodpornym, jednoskładnikowym klejem poliuretanowym, utwardzanym wilgocią z powietrza. Klej jest lepką cieczą o brązowej barwie. Po utwardzeniu klej tworzy spoinę o znakomitej odporności na niskie tempertury i wodę. (klej D4)

ZASTOSOWANIE:
Klej Chemolan B wersja 45 sp+ jest szczególnie przydatny do klejenia wilgotnego drewna.

WŁAŚCIWOŚCI:
Gęstość w 25°C [g/cm3] - 1,1- 1,2
Lepkość w 25°C [cP] - 7500-8500
Chemolan B wersja 45 sp+ należy przechowywać w temp. powyżej +10 st. °C. Klej utwardza się całkowicie w czasie około 24 godzin, zauważalny początek reakcji po ok. 15 minutach w zależności od warunków otoczenia.