ELASTOMER NA BAZIE MDI

Komponenty służące do odlewania elastomerów na zimno oraz na gorąco na bazie izocyjanianu MDI oraz polieterów lub poliestrów.