GAMATPUR 80E

OPIS:
Gamatpur 80E to dwukomponentowy system poliuretanowy mający zastosowanie jako tworzywo izolacyjne nanoszone metodą natryskową o znakomitej trwałości zapewniającej niezawodne zabezpieczenie na długie lata. Charakteryzuje się wysoką twardością i jednocześnie elastycznością.
Stosowany jest głównie do izolacji zbiorników zarówno metalowych jak i betonowych oraz rur stalowych i armatury. Główne funkcje systemu to antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych oraz zbiorników betonowych przed penetracją medium składowanego.
System należy nakładać na wcześniej przygotowane podłoże. W przypadku stali powierzchnia powinna być czysta, sucha bez śladów zatłuszczeń. Optymalne warunki nakładania daje wcześniejsze wypiaskowanie lub wyśrutowanie powierzchni. W przypadku betonu należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zawilgocenia podłoża oraz czystość powierzchni. W przypadku występowania mleczka cementowego należy je bezwzględnie usunąć poprzez śrutowanie powierzchni.
Temperatura powietrza i gruntu w czasie aplikacji powinna zawierać się w przedziale 10 - 35°C.
Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych proporcji mieszania komponentów. Różnica w dawkowaniu nie powinna przekraczać 2%. Zalecana grubości powłoki przy jednokrotnym natrysku nie powinna przekraczać 2mm.

ZASTOSOWANIE:
Stosowany jest głównie do izolacji zbiorników zaówno metalowych jak i betonowych oraz rur stalowych i armatury. Główne funkcje systemu to antykorozyjne zabezpieczenie elementów stalowych oraz zbiorników betonowych przed penetracją medium składowanego.

WŁAŚCIWOŚCI:
Gęstość 250C [g/cm3] - 1,38(komponent A żywica); 1,2(komponent B - utwardzacz)
Lepkość 250C [ mPa s] 6000 komponent A żywica); 200(komponent B - utwardzacz)
Wygląd Lepka ciecz o określonym kolorze Lejna ciecz o barwie ciemnobrązowej
Twardość [Shore D] 70
Wydłużenie przy zerwaniu [%] 20
Wytrzymałość na rozrywanie [Mpa] 8
Stosunek mieszania komponentów A:B wagowo 100:32
Czas żelowania (życia) 40 °C s 30
Zalecana temp. komponentów [°C] 35-40
Czas utwardzania wstępnego [min] 40
końcowego [godz] 24
Temperatura pracy [°C] -30 - 80
System charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie, hydrolizę oraz mgłę solną.
Uwaga! Materiał nie jest odporny na promieniowanie UV. W przypadku konieczności poprawienia
odporności na UV producent zaleca zabezpieczenie położonej powłoki poprzez pokrycie lakierem PU
Chemal PE3AB